Verhalen

Verhalen

Mijn pelgrimsreis

In het najaar van 2021 liep Sacha Kraan over de St. Olav Waterweg, om de route voor Nordic Pilgrim te verkennen. Ze maakte een videoblog van haar reis.

Read MoreVoorwaarden

Voorwaarden

Pelgrimsroute

Het St. Olavspad (St. Olavsleden), Gudbrandsdalsleden en de St. Olav Waterway zijn goed bewegwijzerd en u krijgt kaarten (als PDF) van Nordic Pilgrim, met daarop de accommodaties aangegeven. Zweden, Noorwegen en Finland zijn erg veilige landen. Het reizen langs een pelgrimsroute, of dat nou te voet is of op de fiets, heeft echter een avontuurlijk karakter en daarmee ook een zeker risico. De routes lopen door bossen, over bergen, over water en doorkruisen afgelegen gebieden. Houd daarom de weersverwachtingen goed in de gaten en laat u dagelijks informeren door de verschillende accommodaties waar u verblijft, voordat u op stap gaat. Ga niet reizen bij extreem weer, wijk niet te ver af van de route en neem eten en drinken mee voor onderweg. Bij onduidelijkheden of in noodgevallen is Nordic Pilgrim altijd bereikbaar – telefonisch, per SMS, Telegram of WhatsApp.

Accommodaties

De accommodaties langs de St. Olavsleden, Gudbrandsdalsleden en de St. Olav Waterway zijn van verschillende, uiteenlopende standaard. Dit komt omdat in het dunbevolkte gebied waar de route doorheen loopt, er slechts een gering aantal accommodaties beschikbaar is. Soms zult u verblijven in een B&B, andere keren in een blokhut, een kamer bij mensen thuis of een hotel. Op een aantal locaties is er wél keuze tussen verschillende accommodaties. Deze zullen aan u worden voorgelegd tijdens het opstellen van het reisprogramma.

Procedure

Wanneer u geïnteresseerd bent om een reis via Nordic Pelgrim te boeken, neemt u contact met ons op via info@nordicpilgrim.com of +31 06 45284533. Wij stellen in overleg met u een reisprogramma op aan de hand van uw wensen en de opgegeven aankomst- en vertrekdata. Op basis van deze wensen krijgt u vervolgens een offerte. Mochten de prijzen in Zweden, Noorwegen en FInland voor het komende seizoen nog niet bekend zijn, dan krijgt u eerst een richtprijs. De offerte volgt dan in een later stadium. De prijs van de offerte kan verschillen van de richtprijs. Wanneer u akkoord gaat met de offerte, zal de reis geboekt worden en ontvangt u de factuur voor de aanbetaling (20% van de totale reissom). Het is echter mogelijk dat sommige accommodaties in dit stadium volgeboekt blijken. We zullen dan gezamenlijk alternatieven bekijken. De prijs kan als gevolg daarvan nog aangepast worden.

Reissom

De reissom voor een reis langs St. Olavsleden, Gudbrandsdalsleden of de St. Olav Waterway is op aanvraag, omdat elke reiziger specifieke wensen heeft – wel of geen eten, wel of geen bagagevervoer, rustdagen, et cetera. De genoemde reissommen in de offerte zijn per persoon en bevatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de offerte zijn beschreven.

Garantieregeling STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Nordic Pilgrim gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op https://sto-garant.nl/.

Bij elk (reis)aanbod van Nordic Pilgrim wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Nordic Pilgrim, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Nordic Pilgrim niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Wijziging

Nadat er akkoord is bereikt over de reis, maar het programma door onvoorziene omstandigheden moet worden aangepast, zullen wij in overleg met u tot een nieuw reisprogramma komen. De reissom kan daarop worden aangepast. Als het karakter van de reis door deze wijziging dusdanig is veranderd dat u wenst af te zien van het voorgestelde nieuwe programma, heeft u het recht de reis kosteloos te annuleren. Heeft u andere wijzigingen, waardoor extra kosten worden veroorzaakt, dan mag Nordic Pilgrim deze kosten – na overleg – in rekening brengen. Onder wijzigingen worden verstaan: wijziging van reisdata en/of bestemming, wijziging van het aantal reizigers, wijziging van wensen ten aanzien van eten en (bagage)transport.

Annulering

Indien u een annuleringsverzekering heeft en een geldige reden heeft om de reis te annuleren, dan krijgt u de gemaakte kosten terug van uw verzekering. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd aan Nordic Pilgrim.

 • Van 6 weken tot 4 weken voor vertrek: 20% van de reissom;
 • Van 4 weken tot 2 weken voor vertrek: 50% van de reissom;
 • Van 2 weken tot 1 week voor vertrek: 75% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf 1 week tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom

U dient de annulering zo spoedig mogelijk door te geven per email: info@nordicpilgrim.com. In die gevallen waarin het reizen ernstige moeilijkheden of gevaar kan opleveren voor de reiziger als gevolg van natuurlijke of door de mens veroorzaakte omstandigheden (bosbranden, et cetera), zullen de hierboven genoemde annuleringskosten verlaagd worden tot het bedrag van de aanbetaling (20% van de totale som).

Aansprakelijkheid

Nordic Pilgrim is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de diensten volgens de overeenkomst.

Nordic Pilgrim is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 • Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger;
 • Handelen van derden zoals accommodatie- en/of vervoersmaatschappijen;
 • Omstandigheden die niet te wijten zijn aan Nordic Pilgrim;
 • Overmachtsituaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigingen vervoerschema’s;
 • Diefstal, verlies, schade aan eigendommen;
 • Ziekte van de reiziger.

Typefouten

De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.

Informatie en verplichtingen van de reiziger

U dient aan Nordic Pilgrim alle nuttige informatie te verstrekken die van invloed kunnen zijn op de reis. Wanneer u verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Nordic Pilgrim, mogen die kosten in rekening worden gebracht. U bent verplicht om relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reisuitvoering (ziekte, handicap, e.d.) voor boeking kenbaar te maken. Deze verplichting geldt ook voor medereizigers als u namens één of meerdere medereizigers een overeenkomst aangaat.

Het is aan te raden om reisverzekering af te sluiten. Daarnaast is het verstandig om ook een annuleringsverzekering af te sluiten en bij de zorgverzekering te informeren naar de voorwaarden bij buitenlandse reizen.


FAQ

FAQ

Frequently Asked Questions

De St. Olav Waterweg (Waterway, Sjöleden) is een pelgrimsroute uit de Middeleeuwen, van het Fins Turku naar Eckerö op Åland, die in 2019 heropend is. Meer informatie vind je op de pagina ‘Over St. Olav‘ en op de officiële website van de route, stolavwaterway.com (in het Engels).

Ongeveer 340 kilometer, inclusief de stukken met veerboten. De totale loopafstand is ongeveer 215 kilometer.

Op de St. Olav Waterweg loop je over verharde en onverharde wegen en bospaden. De route omvat ook ‘eiland hoppen’ door veerboten te nemen – waarvan de meeste gratis zijn, maar die soms moeten worden gereserveerd. Goede uitrusting en planning zijn vereist en u dient in goede fysieke conditie zijn. De route is echter voor de meeste wandelaars goed te doen!

De St. Olav Waterweg is toegankelijk van april tot en met oktober. In andere periodes zijn de temperaturen niet optimaal, kan het weer onvoorspelbaar zijn en varen er minder veerboten.

Geen behoefte aan hulp? Wilt u alles zelf plannen? Dat kan natuurlijk ook! Voor informatie verwijzen we u daarvoor graag door naar de website van de St. Olav Waterway. Tóch hulp nodig met het boeken van accommodatie? Of vrijblijvend op zoek naar informatie? Neem dan contact met ons op.

Er zijn verschillende mogelijkheden om naar Finland te reizen, maar wij raden aan om naar Helsinki te vliegen en dan de trein of bus naar Turku te nemen. Voor de terugreis kunt u de veerboot van Eckerö nemen naar Grisslehamn (Zweden) en van daaruit de bus naar Stockholm. U kunt ook een rechtstreekse veerboot nemen van Mariehamn naar Stockholm of een nachtveerboot terug naar Turku. Het kan een puzzel zijn om de beste of goedkoopste reis te vinden. Wij helpen u graag bij het vinden van de beste optie.

U kunt ook uw eigen puzzel beginnen door deze websites te bezoeken:

Jazeker! Neem contact met ons op voor details.

Veel pelgrims kiezen ervoor om hun viervoetige vriend mee te nemen op hun reis. Dit is mogelijk. De meeste accommodaties accepteren een hond – maar controleer dit wel van tevoren. Op veerboten zijn honden toegestaan in de passagierssalons. Voor het binnenkomen van Finland met uw hond gelden echter wel speciale regels. Meer informatie: https://www.norden.org/en/info-norden/travelling-finland-dogs-or-cats

De accommodatie langs de route varieert van simpele pelgrimshutten tot herbergen en hotels. Nordic Pilgrim kiest met zorg alle overnachtingsplekken uit, maar is afhankelijk van wat er beschikbaar is – en zoveel is er niete. Aangezien de route relatief nieuw is, kan de standaard van de accommodatie behoorlijk verschillen per nacht.

Slaapzak en/of lakenzak; thermoskan/waterfles; rugzak; regenkleding; (warme) kleding en uitrusting; goede wandelschoenen, bij voorkeur waterdicht; sandalen/open schoenen voor na het wandelen; eerste hulp-spullen en blarenpleisters; insectenspray; wandelstok(ken); paspoort. Controleer ook of u verzekerd bent.

Als u de website van Nordic Pilgrim bekijkt, ziet u al snel dat de ene wandeling veel duurder is dan de andere. Waarom is dat? Vooral omdat het leven in de Finse archipel gewoon duurder is. Een andere reden is dat veel van de accommodaties langs de Waterway – waarvan er (nog) niet veel zijn – van een hogere standaard zijn dan bijvoorbeeld langs de St. Olavsleden.


Turku-Kökar (9 dagen)

St. Olav Waterweg9 dagen(individueel)

De St. Olav Waterweg

De St. Olav Waterway begint in Turku (Finland) en eindigt in Eckerö (Åland). Het volgt het pad dat pelgrims liepen én zeilden in de middeleeuwen op weg naar Nidaros. Olav is de patroonheilige van Åland en er zijn Olav-kerken op zowel de Finse archipel als op Åland, wat betekent dat Olav misschien zélf het gebied is gepasseerd op weg van Novgorod naar Zweden. De St. Olav Waterway is de eerste pelgrimsroute die Finland en Zweden over de zee verbindt. Deze route combineert mooie wandelingen met eiland hoppen en duurt ongeveer twee weken. De route is ongeveer 340 kilometer, inclusief de stukken met veerboten. De totale loopafstand is ongeveer 215 kilometer.

Programma

Dit deel van de St. Olav Waterweg begint in Turku (Finland) en eindigt op het prachtige eiland Kökar. Het volgt een deel van het pad dat pelgrims in de middeleeuwen hebben gelopen en gevaren op weg naar Nidaros. Het schema dat u hieronder ziet, is slechts een suggestie. U kunt rustdagen plannen of etappes combineren. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Download info (PDF)

01. Reisdag. Overnachting in Turku

Na een lange reis is het fijn om wat te slenteren – en laat Turku daar nou nét een goede stad voor zijn! Bekijk alvast de kathedraal; de plek waar u morgen de eerste stempel voor uw pelgrimspaspoort kunt halen. In de historische binnenstad zijn bovendien verschillende restaurants waar u goed kunt eten.

02. Turku - Kirjala (ca. 23 km)

De eerste etappe is pittig, maar ook erg leuk. U komt allerlei landschappen tegen: stad, bos, rotsformaties en prachtige uitzichten over de zee. Op deze lange dag passeert u verschillende plekken voor een picknick of korte stop.

03. Kirjala - Pargas (ca. 8 km)

Een korte wandeling vandaag, waardoor u ruim tijd heeft om rustig in te checken in uw nieuwe accommodatie, wat te ontspannen en de historische wijk van Pargas op Gamla Malmen te bezoeken.

Deze dag kan gecombineerd worden met dag twee tot één wandeling. U kunt ook vanaf Kirjala helemaal wandelen tot aan de veerboot naar Pensar (ca. 27 km). We kunnen samen overleggen over de mogelijkheden.

04. Pargas – Pensar (ca. 19 km)

U wandelt via de imposante mijn van Pargas richting de eerste veerboot. Halverwege de route kunt u wat drinken bij een lokaal café. Het schema van de veerboten bepaalt uw dagindeling, dus blijf niet te lang zitten en loop over het meanderende pad de zee tegemoet. Het eiland Pensar is prachtig en heeft een rustig wandelpad.

05. Pensar – Nagu (ca. 17 km)

In de ochtend legt u de eerste kilometers over zee af. Daarna volg u de rustige weg richting Nagu. Spot u al herten? De twee bruggen die u onderweg tegenkomt bieden een mooi uitzicht, maar pas wel op voor de auto’s. Nagu is een gezellig stadje met restaurants en supermarkten.

06. Nagu – Korpo (ca. 30 km)

Vandaag wacht u een leuke route: het pad slingert langs oude wegen en door mooie dorpjes. U komt onderweg geen supermarkt tegen en slechts één zomercafé, dus denk eraan – naast uw voor u gemaakte lunchpakket – voldoende snacks mee te nemen. Ook stapt u op veerboot nummer drie richting Korpo.

U kunt een lift krijgen voor de laatste paar kilometer.

07. Korpo – Kökar (ca. 9 km)

Al na vijf kilometer bent u bij de veerboot. Deze overtocht duurt langer dan de keren hiervoor, dus geniet van het uitzicht terwijl u wat drinkt aan boord. Aangekomen op Kökar is het nog een uurtje wandelen richting de accommodatie. Schop uw schoenen uit en geniet alvast van de gedachte dat u morgen een rustdag heeft.

08. Rustdag op Kökar

Dit historische eiland ligt afgelegen en dat ziet u terug in de vriendelijkheid van de bewoners; zij zijn eeuwenlang afhankelijk van elkaar geweest en staan daardoor nog steeds voor iedereen klaar. Nordic Pilgrim heeft dit eiland niet voor niks uitgekozen om een dag langer op te verblijven: wat bezoekers vooral naar Kökar trekt is de adembenemende natuur, bestaande uit kale rotsen met weelderige bossen, wilde velden en beschermde baaien om te zwemmen.

09. Reisdag

Terug naar Turku of door naar Mariehamn (en Stockholm). Wij helpen u graag bij het zoeken naar de beste verbindingen.

9 dagen, waarvan u er 6/7 loopt, met een gemiddelde van 20 kilometer per dag. U kunt etappes met elkaar combineren.

April-oktober

De route wordt omschreven als ‘gemiddeld’ wat betekent dat als u een getrainde wandelaar bent, de route makkelijk te doen is. Naast paden door bossen en over grind, loopt de route ook regelmatig over asfalt. Wij raden u aan een goede wandeluitrusting mee te nemen: ingelopen wandelschoenen, een comfortabele rugzak en eventueel wandelstokken. Het plannen van de hele route kost tijd, dus begin vroeg met plannen en aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft.

U overnacht in B&B’s, hotels en blokhutten. De accommodaties hebben een hogere standaard dan bijvoorbeeld langs de Gudbrandsdalsleden. U hoeft geen eigen slaapzak mee te nemen en hoeft niet in slaapzalen te overnachten.

Maaltijden zijn inclusief, maar niet bij alle accommodaties.

Bagagevervoer is mogelijk langs deze route. Vraag ons om meer informatie.

Alle veerboten, behalve eentje, zijn gratis. Deze boeken wij voor u. Ook inbegrepen in dit pakket: lift/taxi naar Korpo indien nodig, beddengoed, boeking, assistentie via app (indien nodig).

Bagagevervoer, vliegtickets en treinkaartjes. Uiteraard wordt u geholpen bij het vinden van de reis die het beste bij u past.

Dit aanbod valt onder de garantie van STO Garant. U kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Neem contact met ons op voor meer informatie: info@nordicpilgrim.com of +31 6 12834782.

 • € 1.270 (1 persoon, eenpersoonskamer indien mogelijk)
 • € 1.975 (2 personen, tweepersoonskamer indien mogelijk)

Samenvatting

Individuele wandelreis langs de St. Olav Waterweg, van Turku naar het eiland Kökar (Finland)

 • Beschikbaar van april tot en met oktober

 • 9 dagen, waarvan u er 6/7 loopt, met een gemiddelde van 20 kilometer per dag.

 • € 1.270 (1 persoon, eenpersoonskamer indien mogelijk)

 • € 1.975 (2 personen, tweepersoonskamer indien mogelijk)

Mail ons voor meer info

Turku-Eckerö (15 dagen)

St. Olav Waterweg15 dagen(individueel)

De St. Olav Waterweg

De St. Olav Waterway begint in Turku (Finland) en eindigt in Eckerö (Åland). Het volgt het pad dat pelgrims liepen én zeilden in de middeleeuwen op weg naar Nidaros. Olav is de patroonheilige van Åland en er zijn Olav-kerken op zowel de Finse archipel als op Åland, wat betekent dat Olav misschien zélf het gebied is gepasseerd op weg van Novgorod naar Zweden. De St. Olav Waterway is de eerste pelgrimsroute die Finland en Zweden over de zee verbindt. Deze route combineert mooie wandelingen met eiland hoppen en duurt ongeveer twee weken. De route is ongeveer 340 kilometer, inclusief de stukken met veerboten. De totale loopafstand is ongeveer 215 kilometer.

Programma

Een individuele wandeling van Turku (Finland) naar Eckerö (Åland). De Waterweg volgt het pad dat pelgrims in de middeleeuwen liepen en zeilden op weg naar Nidaros. De reis is een combinatie van wandelen en 'eiland hoppen' per veerboot. Het schema dat u hieronder ziet, is slechts een suggestie. U kunt rustdagen inplannen of etappes combineren. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Download info (PDF)

01. Reisdag. Overnachting in Turku

Na een lange reis is het fijn om wat te slenteren – en laat Turku daar nou nét een goede stad voor zijn! Bekijk alvast de kathedraal; de plek waar u morgen de eerste stempel voor uw pelgrimspaspoort kunt halen. In de historische binnenstad zijn bovendien verschillende restaurants waar u goed kunt eten.

02. Turku - Kirjala (ca. 23 km)

De eerste etappe is zwaar, maar ook erg leuk. U loopt door verschillende landschappen: stad, bos, langs rotsformaties, met prachtige uitzichten op zee. Op deze lange dag passeert u verschillende plekken voor een picknick of korte stop.

03. Kirjala - Pargas (ca. 8 km)

Een korte wandeling vandaag, waardoor u tijd heeft om rustig in te checken in uw nieuwe accommodatie, wat te ontspannen en de historische wijk van Pargas op Gamla Malmen te bezoeken.

Deze dag kan gecombineerd worden met dag twee tot één wandeling. U kunt ook vanaf Kirjala helemaal wandelen tot aan de veerboot naar Pensar (ca. 27 km).

04. Pargas – Pensar (ca. 19 km)

U wandelt via de imposante mijn van Pargas richting de eerste veerboot. Halverwege de route kunt u wat drinken bij een lokaal café. Het schema van de veerboten bepaalt uw dagindeling, dus blijf niet te lang zitten en loop over het meanderende pad de zee tegemoet. Het eiland Pensar is prachtig en heeft een rustig wandelpad.

05. Pensar – Nagu (ca. 17 km)

In de ochtend legt u de eerste kilometers over zee af. Daarna volg u de rustige weg richting Nagu. Spot u al herten? De twee bruggen die u onderweg tegenkomt bieden een mooi uitzicht, maar pas wel op voor de auto’s. Nagu is een gezellig stadje met restaurants en supermarkten.

06. Nagu – Korpo (ca. 30 km)

Vandaag wacht u een leuke route: het pad slingert langs oude wegen en door mooie dorpjes. U komt onderweg geen supermarkt tegen en slechts één zomercafé, dus denk eraan – naast uw voor u gemaakte lunchpakket – voldoende snacks mee te nemen. Ook stapt u op veerboot nummer drie richting Korpo. U kunt een lift krijgen voor de laatste paar kilometer.

07. Korpo – Kökar (ca. 9 km)

Al na vijf kilometer bent u bij de veerboot. Deze overtocht duurt langer dan de keren hiervoor, dus geniet van het uitzicht terwijl u wat drinkt aan boord. Aangekomen op Kökar is het nog een uurtje wandelen richting de accommodatie. Schop uw schoenen uit en geniet alvast van de gedachte dat u morgen een rustdag heeft.

08. Rustdag op Kökar

Dit historische eiland ligt afgelegen en dat ziet u terug in de vriendelijkheid van de bewoners; zij zijn eeuwenlang afhankelijk van elkaar geweest en staan daardoor nog steeds voor iedereen klaar. Nordic Pilgrim heeft dit eiland niet voor niks uitgekozen om een dag langer op te verblijven: wat bezoekers vooral naar Kökar trekt is de adembenemende natuur, bestaande uit kale rotsen met weelderige bossen, wilde velden en beschermde baaien om te zwemmen.

09. Kökar – Lemland (ca. 16 km)

Op dag acht kunt u rustig aan doen en dat begint al op de boot: u vaart via de kleinste gemeente van Finland, Sottunga, richting Lumperland, Åland. Vanaf de haven wandelt u naar uw volgende accommodatie. Op Lumparland staan de oudste windmolens van Åland. De oudste dateert uit 1758.

10. Lemland – Lemböte (ca. 28 km)

Vandaag staat er een gevarieerd landschap op het programma, bestaande uit rotsachtige heuvels, bospaden en dorpswegen. Maneuvreer door steenvelden die daar door de ijstijd verzeild zijn geraakt en geniet deze dag vooral van de fraaie natuur die u omringt. Een stevige en tegelijk prachtige etappe.

11. Lemböte – Mariehamn (ca. 21 km)

Na een dag in de natuur, wandelt u deze dag vooral weer door de bewoonde wereld. U ziet de enige St. Olav kerk op Åland: Jomala. In deze kerk is een beeld van Olav te vinden. U slaapt nabij Mariehamn, een stad vol winkels, restaurants en een mooi museum. Als u wilt kunt u een bus nemen naar het centrum van Mariehamn.

12. Mariehamn – Gottby (ca. 21 km)

De eerste kilometers wandelt u door stedelijk gebied en op een autoweg. Zodra u afslaat richting Gottby, volgt er een gemoedelijke weg waarbij u verschillende dorpjes passeert.

13. Gottby – Frebbenby (ca. 30 km)

Een relatief makkelijke wandeling langs bossen, akkervelden en kleine dorpjes. U komt geen cafeetjes of supermarkten tegen, dus plan vandaag uw eigen picknick in. U kunt een lift krijgen voor de eerste paar kilometer.

14. Frebbenby – Eckerö (ca. 16 km)

Op deze dag wandelt u uw laatste lange etappe; langs landbouwgronden en door bossen totdat u bij de middeleeuwse kerk van Hammarland uitkomt. Tijd voor een stempel en voor een korte stop. Vanaf de kerk wisselen kleine en grote wegen zich af: dat kan uitdagend zijn, maar doorzettingsvermogen hoort zo nu en dan bij een pelgrimswandeling. Vijf kilometer vóór uw verblijf zet u uw laatste stempel van de Waterweg: bij de kerk van Eckerö.

15. Reisdag (ca. 2 km)

De laatste twee kilometer van uw reis brengen u naar de ferry richting Zweden. Gefeliciteerd: u heeft de ruim 230 kilometers van de St. Olav Waterway gewandeld! Nog twee uur op de Baltische zee en u arriveert in Zweden. Gaat uw avontuur richting Nidaros meteen door? Vanaf Eckerö is het ook mogelijk terug te reizen naar Mariehamn en daar de veerboot naar Stockholm of Turku te nemen. Wij helpen u graag de beste reis uit te zoeken en de accommodatie te boeken.

15 dagen waarvan u 13 dagen loopt, met een gemiddelde van 20 kilometers per dag. U kunt etappes met elkaar combineren.

April-oktober

De route wordt omschreven als ‘gemiddeld’ wat betekent dat als u een getraind wandelaar bent, de route makkelijk te doen is. Naast wandelen door bossen en over gravelpaden loopt de route ook regelmatig over asfalt. Als u de hele route wilt lopen, moet u over een goede conditie beschikken. Ook raden wij u aan goede wandeluitrusting mee te nemen: ingelopen wandelschoenen, een comfortabele rugzak en eventueel wandelstokken. Het plannen van de hele route kost tijd – zeker met de veerboten – dus begin vroeg met plannen en aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

U overnacht in B&B’s, hotels en blokhutten. De accommodaties hebben een hogere standaard dan bijvoorbeeld langs de Gudbrandsdalsleden. U hoeft geen eigen slaapzak mee te nemen en hoeft niet in slaapzalen te slapen.

Maaltijden zijn inbegrepen, maar niet in alle accommodaties. Vraag ons om details.

Bagagevervoer is mogelijk langs deze route. Vraag ons om meer informatie.

Op één na zijn alle veerboten gratis – die wij voor u boeken, indien nodig. Het veerbootticket van Åland naar Zweden is bij de prijs inbegrepen. Ook: lift/taxi naar Korpo indien gewenst, beddengoed, boeking, assistentie via app (indien nodig).

Bagagevervoer, vliegtickets en treinkaartjes. Uiteraard wordt u geholpen bij het vinden van de reis die het beste bij u past.

Dit aanbod valt onder de garantie van STO Garant. U kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Neem contact met ons op voor meer informatie: info@nordicpilgrim.com or +31 6 12834782.

 • € 2.150 (1 persoon, eenpersoonskamer indien mogelijk)
 • € 3.575 (2 personen, tweepersoonskamer indien mogelijk)

Summary

Individuele wandeling langs de St. Olav Waterweg, van Turku naar Eckerä (Finland)

 • Beschikbaar van april tot en met oktober

 • 15 dagen waarvan u er 13 loopt, met een gemiddelde van 20 kilometer per dag.

 • € 2.150 (1 persoon, eenpersoonskamer indien mogelijk)

 • € 3.575 (2 personen, tweepersoonskamer indien mogelijk)

Mail ons voor meer info