Nordic Pilgrim | Voorwaarden
720
page-template-default,page,page-id-720,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.5,vertical_menu_enabled,paspartu_enabled,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Voorwaarden

Pelgrimsroute
Het St. Olavspad is goed bewegwijzerd en u krijgt kaarten (als PDF) van Nordic Pilgrim, met daarop de accommodaties aangegeven. Zweden en Noorwegen zijn allebei erg veilige landen. Het reizen langs een pelgrimsroute, of dat nou te voet is of op de fiets, heeft echter een avontuurlijk karakter en daarmee ook een zeker risico. De route loopt door bossen, doorkruist afgelegen gebieden en gaat de bergen tussen Zweden en Noorwegen over. Houd daarom de weersverwachtingen goed in de gaten en laat u dagelijks informeren door de verschillende accommodaties waar u verblijft, voordat u op stap gaat. Ga niet reizen bij extreem weer, wijk niet te ver af van de route en neem eten en drinken mee voor onderweg. Bij onduidelijkheden of in noodgevallen is Nordic Pilgrim altijd bereikbaar – telefonisch, per SMS of WhatsApp.

Accommodaties
De accommodaties langs de St. Olavsleden zijn van verschillende, uiteenlopende standaard. Dit komt omdat in het dunbevolkte gebied waar de route doorheen loopt, er slechts een gering aantal accommodaties beschikbaar is. Soms zult u verblijven in een B&B, andere keren in een blokhut, een kamer bij mensen thuis of een hotel. Op een aantal locaties is er wél keuze tussen verschillende accommodaties. Deze zullen aan u worden voorgelegd tijdens het opstellen van het reisprogramma.

Procedure
Wanneer u geïnteresseerd bent om een reis via Nordic Pelgrim te boeken, neemt u contact met ons op via info@nordicpilgrim.com of +31 06 45284533. Wij stellen in overleg met u een reisprogramma op aan de hand van uw wensen en de opgegeven aankomst- en vertrekdata. Op basis van deze wensen krijgt u vervolgens een offerte. Mochten de prijzen in Zweden en Noorwegen voor het komende seizoen nog niet bekend zijn, dan krijgt u eerst een richtprijs. De offerte volgt dan in een later stadium. De prijs van de offerte kan verschillen van de richtprijs. Wanneer u akkoord gaat met de offerte, zal de reis geboekt worden en ontvangt u de factuur voor de aanbetaling. Het is echter mogelijk dat sommige accommodaties in dit stadium volgeboekt blijken. We zullen dan gezamenlijk alternatieven bekijken. De prijs kan als gevolg daarvan nog aangepast worden.

Reissom
De reissom voor een reis langs St. Olavsleden is op aanvraag, omdat elke reiziger specifieke wensen heeft – wel of geen eten, wel of geen bagagevervoer, rustdagen, et cetera. De genoemde reissommen in de offerte zijn per persoon en bevatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de offerte zijn beschreven.

Betaling
Na akkoord op de offerte, dient u een aanbetaling te doen van 20% van de reissom (factuur #1). De aanbetaling dient drie weken na factuurdatum in ons bezit te zijn. De rest van de reissom (factuur #2) dient uiterlijk vier weken voor vertrek naar Nordic Pilgrim te zijn overgemaakt óf op nader overeen te komen datum. Het is ook mogelijk om het gehele bedrag in één keer over te maken. Bij niet tijdige betaling stellen wij u hiervan per email op de hoogte. U heeft dan een week om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien betaling uitblijft, kunnen wij de overeenkomst annuleren. Wij brengen u daarvoor wel de verschuldigde annuleringskosten in rekening.

Wijziging reisprogramma
Nadat er akkoord is bereikt over de reis, maar het programma door onvoorziene omstandigheden moet worden aangepast, zullen wij in overleg met u tot een nieuw reisprogramma komen. De reissom kan daarop worden aangepast. Als het karakter van de reis door deze wijziging dusdanig is veranderd dat u wenst af te zien van het voorgestelde nieuwe programma, heeft u het recht de reis kosteloos te annuleren. Heeft u andere wijzigingen, waardoor extra kosten worden veroorzaakt, dan mag Nordic Pilgrim deze kosten – na overleg – in rekening brengen. Onder wijzigingen worden verstaan: wijziging van reisdata en/of bestemming, wijziging van het aantal reizigers, wijziging van wensen ten aanzien van eten en (bagage)transport.

Annulering
Indien u een annuleringsverzekering heeft en een geldige reden heeft om de reis te annuleren, dan krijgt u de gemaakte kosten terug van uw verzekering.
Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd aan Nordic Pilgrim.

  • Van 8 weken tot 4 weken voor vertrek: 20% van de reissom;
  • Van 4 weken tot 2 weken voor vertrek: 50% van de reissom;
  • Van 2 weken tot 1 week voor vertrek: 75% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf 1 week tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom

U dient de annulering zo spoedig mogelijk door te geven per email: info@nordicpilgrim.com. In die gevallen waarin het reizen ernstige moeilijkheden of gevaar kan opleveren voor de reiziger als gevolg van natuurlijke of door de mens veroorzaakte omstandigheden (bosbranden, et cetera), zullen de hierboven genoemde annuleringskosten verlaagd worden tot het bedrag van de aanbetaling.

Aansprakelijkheid
Nordic Pilgrim is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de diensten volgens de overeenkomst.

Nordic Pilgrim is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

  • Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger;
  • Handelen van derden zoals accommodatie- en/of vervoersmaatschappijen;
  • Omstandigheden die niet te wijten zijn aan Nordic Pilgrim;
  • Overmachtsituaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigingen vervoerschema’s;
  • Diefstal, verlies, schade aan eigendommen;
  • Ziekte van de reiziger.


Informatie en verplichtingen van de reiziger

U dient aan Nordic Pilgrim alle nuttige informatie te verstrekken die van invloed kunnen zijn op de reis. Wanneer u verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Nordic Pilgrim, mogen die kosten in rekening worden gebracht. U bent verplicht om relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reisuitvoering (ziekte, handicap, e.d.) voor boeking kenbaar te maken. Deze verplichting geldt ook voor medereizigers als u namens één of meerdere medereizigers een overeenkomst aangaat.

Het is aan te raden om reisverzekering af te sluiten. Daarnaast is het verstandig om ook een annuleringsverzekering af te sluiten en bij de zorgverzekering te informeren naar de voorwaarden bij buitenlandse reizen.

Download de voorwaarden als PDF

COVID-19 UPDATE: At this moment it is unclear what impact COVID-19 will have on the pilgrim season 2021. We will continue monitoring the situation. Contact us for more information or if you have any questions.
This is default text for notification bar